Санхүү:

(976) 77009964

Хүний нөөц:
(976) 77009965
Ресепшин:
(976) 77009966
Гадаад харилцаа:
(976) 77009967
Маркетинг:
(976) 77009968
Факс:
(976) 77009967
Хаяг:

17060 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Энгельсийн гудамж - 4, Соёл төв, МЧБС ХХК