Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дахин санал хураалтын өдөр Соёл Велнесс Төв 24 цагаар ажиллах болно.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дахин санал хураалтын өдөр Соёл Велнесс Төв 24 цагаар ажиллах болно. 

2017 оны 6-р сарын 26-нд болсон Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Сонгуульд, 3 нэр дэвшигчийн хэн нь ч олонхийн санал аваагүй тул Сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу Дахин санал хураалтыг 2017 оны 7-р сарын 07-нд авахаар болж, энэ өдрийг Бүх нийтийн амралтын өдөр болгон зарласан билээ. 

Харин энэ өдөр Соёл Велнесс Төв нь ердийн цагийн хувиарын дагуу буюу 24 цагаар, Амралтын өдрийн тарифаар үйлчлэх болсныг дуулгахад таатай байна.  Эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэн доорх мэдээллээс Амралтын өдрийн үнийн тарифтай танилцаарай. 

 

Нэвтрэх такс буюу Соёл Велнес Төвийн Үндсэн үйлчилгээ

 

Багцын Үйлчилгээ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дахин санал хураалтын өдөр Соёл Велнесс Төв 24 цагаар ажиллах болно. 

2017 оны 6-р сарын 26-нд болсон Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Сонгуульд, 3 нэр дэвшигчийн хэн нь ч олонхийн санал аваагүй тул Сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу Дахин санал хураалтыг 2017 оны 7-р сарын 07-нд авахаар болж, энэ өдрийг Бүх нийтийн амралтын өдөр болгон зарласан билээ. 

Харин энэ өдөр Соёл Велнесс Төв нь ердийн цагийн хувиарын дагуу буюу 24 цагаар, Амралтын өдрийн тарифаар үйлчлэх болсныг дуулгахад таатай байна.  Эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэн доорх мэдээллээс Амралтын өдрийн үнийн тарифтай танилцаарай. 

 

Нэвтрэх такс буюу Соёл Велнес Төвийн Үндсэн үйлчилгээ

 

Багцын Үйлчилгээ