Prenatal Yoga

Prenatal Yoga

Эрхэм та Соёл Фитнесс Клубын Жирэмсний йог ангид бүртгүүлэхийг хүсвэл, доорх асуулгыг бөглөж бүртгүүлэх боломжтой

Жирэмсний йогоор Хичээллэгчийн Заавартай танилцах бол энд дарна уу.

 

Prenatal Yoga

Эрхэм та Соёл Фитнесс Клубын Жирэмсний йог ангид бүртгүүлэхийг хүсвэл, доорх асуулгыг бөглөж бүртгүүлэх боломжтой

Жирэмсний йогоор Хичээллэгчийн Заавартай танилцах бол энд дарна уу.