MONEY CARD

  • Такс болон бусад үйлчилгээнээс тухайн үнийн дүндээ багтааж сонгон үйлчлүүлэх эрх
  • Энэхүү картыг та 150,000₮-өөс дээш өөрийн хүссэн үнийн дүнгээр захиалах боломжтой. 

  • Такс болон бусад үйлчилгээнээс тухайн үнийн дүндээ багтааж сонгон үйлчлүүлэх эрх
  • Энэхүү картыг та 150,000₮-өөс дээш өөрийн хүссэн үнийн дүнгээр захиалах боломжтой.