Бэлгийн Картууд

АЖЛЫН ӨДРИЙН ВОУЧЕР /35,000₮/

АЖЛЫН ӨДРИЙН ВОУЧЕР /35,000₮/

БЭЛГИЙН КАРТ /55,000₮/

БЭЛГИЙН КАРТ /55,000₮/

MONEY CARD

MONEY CARD

 • Такс болон бусад үйлчилгээнээс тухайн үнийн дүндээ багтааж сонгон үйлчлүүлэх эрх
 • Энэхүү картыг та 150,000₮-өөс дээш өөрийн хүссэн үнийн дүнгээр захиалах боломжтой. 

СОЁЛОО БАГЦЫН ВОУЧЕР

СОЁЛОО БАГЦЫН ВОУЧЕР

/Ажлын өдрүүд - 52,500₮; Амралтын өдрүүд - 67,500₮/

 • Нэвтрэх эрх /16:00 цагаас өмнө/
 • Скрабтай бие үрэлт
 • Ядаргаа тайлах шөл

САЙХНАА БАГЦЫН ВОУЧЕР

САЙХНАА БАГЦЫН ВОУЧЕР

/Ажлын өдрүүд - 62,500₮; Амралтын өдрүүд - 77,500₮/

 • Нэвтрэх эрх /16:00 цагаас өмнө/
 • Хөл массаж /45 минут/
 • Ядаргаа тайлах шөл

ДЭНДҮҮ БАГЦЫН ВОУЧЕР

ДЭНДҮҮ БАГЦЫН ВОУЧЕР

/Ажлын өдрүүд - 72,500₮; Амралтын өдрүүд - 87,500₮/

 • Нэвтрэх эрх /16:00 цагаас өмнө/
 • Скрабтай бие үрэлт
 • Хөл массаж /45 минут/
 • Ядаргаа тайлах шөл

ТАЙЛАНД БАГЦЫН ВОУЧЕР

ТАЙЛАНД БАГЦЫН ВОУЧЕР

/Ажлын өдрүүд - 67,500₮; Амралтын өдрүүд - 77,500₮/

 • Нэвтрэх эрх /16:00 цагаас өмнө/
 • Тайланд хүзүү, толгой, нурууны массаж /45 минут/