СОЁЛ зочид буудал

СОЁЛ зочид буудал хямдрал зарлалаа

СОЁЛ зочид буудал хямдрал зарлалаа