ТАЙЛАНД БАГЦЫН ВОУЧЕР

/Ажлын өдрүүд - 67,500₮; Амралтын өдрүүд - 77,500₮/

  • Нэвтрэх эрх /16:00 цагаас өмнө/
  • Тайланд хүзүү, толгой, нурууны массаж /45 минут/

/Ажлын өдрүүд - 67,500₮; Амралтын өдрүүд - 77,500₮/

  • Нэвтрэх эрх /16:00 цагаас өмнө/
  • Тайланд хүзүү, толгой, нурууны массаж /45 минут/