СОЁЛОО БАГЦЫН ВОУЧЕР

/Ажлын өдрүүд - 52,500₮; Амралтын өдрүүд - 67,500₮/

  • Нэвтрэх эрх /16:00 цагаас өмнө/
  • Скрабтай бие үрэлт
  • Ядаргаа тайлах шөл

/Ажлын өдрүүд - 52,500₮; Амралтын өдрүүд - 67,500₮/

  • Нэвтрэх эрх /16:00 цагаас өмнө/
  • Скрабтай бие үрэлт
  • Ядаргаа тайлах шөл