САЙХНАА БАГЦЫН ВОУЧЕР

/Ажлын өдрүүд - 62,500₮; Амралтын өдрүүд - 77,500₮/

  • Нэвтрэх эрх /16:00 цагаас өмнө/
  • Хөл массаж /45 минут/
  • Ядаргаа тайлах шөл

/Ажлын өдрүүд - 62,500₮; Амралтын өдрүүд - 77,500₮/

  • Нэвтрэх эрх /16:00 цагаас өмнө/
  • Хөл массаж /45 минут/
  • Ядаргаа тайлах шөл