Ресторан

Бид Таны амтлах мэдрэхүй биеийн бүх эд, эсийг сэргээж байх ёстой гэдэгт итгэдэг.Бид амт чанартай Монгол, Европ хоолыг мэргэжлийн тогооч нарын баг танд  үйлчлэх болно.

Ресторан

Гэр бүлийн лонж

Гэр бүлийн лонж

Гэр бүлийн лонж

Бизнес лонж

Бизнес лонж

Хүүхдийн тоглоомын өрөө

Хүүхдийн тоглоомын өрөө

Хүүхдийн тоглоомын өрөө